กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

13 พฤษภาคม 2563

ชื่นชอบ 756

17,068 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้าตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน สะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายในราชสำนักยุคต่างๆ รวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

ภายในประกอบด้วย ๑ นิทรรศการกึ่งถาวร และ ๑ นิทรรศการชั่วคราว ได้แก่

 

 • ห้องประชุม นิทรรศการ ราชพัสตราบรมราชาภิเษก (Textiles in Thai Coronation)

 

นิทรรศการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีดังกล่าว ตลอดจนเครื่องแต่งพระองค์ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้สนใจประวัติศาสตร์ราชประเพณีไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจกระจ่างชัด ด้วยเป็นพระราชพิธีที่ว่างเว้นไปนาน ๖๙ ปี นับแต่เคยมีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

 

 • ห้องจัดแสดง ๓-๔ นิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา ( A Royal Treasure: The Javanese Batik Collection of King Chulalongkorn of Siam)

 

นิทรรศการจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ในการเสด็จเยือนชวาทั้งสามครั้ง และจัดแสดงผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่างๆ บนเกาะชวา รวมถึงแสดงวีดิทัศน์ตลอดจนภาพอธิบายขั้นตอนการทำผ้าบาติก เพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรวบรวมวิทยาการและศิลปวัฒนธรรมมาปรับใช้ในการวางรากฐานพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบมาจนถึงปัจจุบัน

 

 • ห้องกิจกรรม ออกแบบเพื่อใช้เป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กับนิทรรศการหลักของพิพิธภัณฑ์ฯ

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่างๆ บนเกาะชวา รวมถึงวีดิทัศน์ตลอดจนภาพอธิบายขั้นตอนการทำผ้าบาติก และความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : (+66) (2) 225 9420 / (+66) (2) 225 9430
โทรสาร : (+66) (2) 225 9431
เว็บไซต์ : http://www.qsmtthailand.org/

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน : 09.00 - 16.30 น.

จำหน่ายบัตรรอบสุดท้าย : 15.30 น.

ค่าเข้าชม

 • ผู้ใหญ่ : 150 บาท
 • ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) : 80 บาท
 • นักเรียน / นักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) : 50 บาท
 • เด็กอายุ 12-18 ปี : 50 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี : ฟรี

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทางสาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91, 123, 124, 201, 203, 501, 503, 508, 512
 • เรือด่วนเจ้าพระยา และ เรือข้ามฝาก: ท่าเรือท่าช้าง 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยินดีต้อนรับคณะทัวร์และกลุ่มทัศนศึกษา โดยการนัดหมายล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 225 9430 ต่อ 0 หรือ 245 โทรสาร 02 225 9431

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

บริการคู่มือนำชมนิทรรศการ และ รถเข็นสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถจอดรถได้ที่ท่ามหาราช, ราชนาวีสโมสร

10

แบ่งปัน

กิจกรรม

03 ต.ค. 2565

09 ต.ค. 2565

03 ตุลาคม 2565
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Workshop เรียนรู้ขั้นตอนการทำ ผ้าบาติกเบื้องต้น จากบ้านศิวะนาฏ  ผ้าบาติกพิมพ์ลายโบราณ ชัยบุรี พัทลุง    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทำวิธีการทำผ้าบาติกเบื้องต้น พร้อมทั้งได้รับชิ้นงานเป็นของที่ระลึก   วันที่ ๘ และ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันละ ๖๐ คน รอบเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ระบายสีผ้าบาติกลายโบราณ  ด้วยสีธรรมชาติ รอบละ ๓๐ คน ค่าเข้าร่วมกิจกรรม ๕๙๙ บาท/ท่าน รอบบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.  ประดิษฐ์แม่พิมพ์ผ้าบาติกจากวัสดุธรรมชาติ  รอบละ ๓๐ ท่าน ค่าเข้าร่วมกิจกรรม ๖๙๙ บาท/ท่าน   ลงทะเบียนและแนบหลักฐานการชำระเงินผ่าน QR Code หรือ https://forms.gle/mQZ94syPxazkq2HC7 ได้ตั้งแต่วันนี้ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/qsmtthailand/

23 ธ.ค. 2564

20 ธันวาคม 2564
กิจกรรมการบรรยายพิเศษส่งท้ายปี ๒๕๖๔  เรื่อง “พระภูษายกโบราณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดย อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ : ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า จะมาให้ความรู้เรื่องต้นกำเนิดและการฟื้นฟูผ้ายกผ่านฉลองพระองค์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ผู้ดำเนินรายการ คุณอลิสา ใสเศวตวารี : ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ   ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบคำถามในระหว่างการถ่ายทอดสด เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ  Live สดทาง FB: Queen Sirikit Museum of Textiles และ เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:โทร ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕  ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

24 ธ.ค. 2564

25 ธ.ค. 2564

20 ธันวาคม 2564
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มอบของขวัญสุดพิเศษให้ทุกท่านต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่  เพียงนำบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในวันที่ ๒๔ และ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  มาแสดง ณ ลานจอดรถหน้าพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เลือกทำกิจกรรม ฟรี! ๑. กิจกรรมทอผ้าด้วยมือ  ๒. กิจกรรมทำของประดับวันคริสต์มาสด้วยเชือกลีซอ  ๓. กิจกรรมห่อของขวัญจากผ้าไหม    เงื่อนไข บัตรเข้าชม ๑ ใบ / ๑ สิทธิ์ / ๑ กิจกรรม แลกสิทธิ์ได้เฉพาะบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ที่ซื้อในวันที่กำหนด   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ๑. โทร ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕ ได้ทุกวัน เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ๒. ข้อความทางเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles

04 ธ.ค. 2564

29 พฤศจิกายน 2564
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และเครือข่าย เชิญชวนรับฟังเสวนา "Mobile Museum and Friends" วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดปทุมธานี   ร่วมบรรยายโดย ๑.นายชัยวัฒน์ เทพทวี : ผอ.สำนักพัฒนากิจการ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ๒.นางสาวจิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์ : ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓.นางอภิญญา ซอหะซัน : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ๔.นายสุวิทย์ เปานาเรียง: ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๕.ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ : ประธานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ๖.นายวุฒินันท์ แช่มช้อย : นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง  หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ๗.นางสาวดวงกมล กมลานนท์ : ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ๘.นางสาวพรรณฑิรา สุวรรณสถิต : เจ้าหน้าที่การศึกษา พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ   รับลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย ณ ห้องศาลาเพียงดิน จำนวน ๒๐ ท่าน ได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfDthyQ4vC.../viewform... รับชมออนไลน์ทาง https://www.facebook.com/qsmtthailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/craftjourneyqsmt

07 ส.ค. 2564

28 ส.ค. 2564

06 สิงหาคม 2564
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดบ้าน ชวนภัณฑารักษ์และนักอนุรักษ์ มาแบ่งปันประสบการณ์เบื้องหลังการจัดทำนิทรรศการ  พร้อมกับเชิญชวนทุกท่านเลือกซื้อขวัญสำหรับเดือนของแม่ในปีนี้ กับกิจกรรม “QSMT OPEN HOUSE: ONLINE TOUR 2021” ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ในเพจเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles   ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนสิงหาคม ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.  เป็นต้นไป  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ▪ ข้อความทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/qsmtthailand ▪ ข้อความทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/qsmtshop/ ▪ ไลน์แอด @qsmtshop หรือ https://lin.ee/1iyF9a1
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง