กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 มิถุนายน 2566

ชื่นชอบ 5,454

67,864 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร บนพื้นที่ 374 ไร่

 

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙  ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  ได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร และความสำคัญของการเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตร สู่การปฏิบัติและปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

 

นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ยังมีกิจกรรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดทั้งเดือน โดยทุกสัปดาห์แรกของเดือน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดให้มี "ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยระดมปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และสุขภาพ ตลอดจนเปิดสอนอาชีพวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรตัวจริง ชม ชิม ช้อป ไปกับสินค้าปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ทั่วประเทศ

 

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2, 3 และ 4 ของเดือน พบกับ “กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ” สร้างประสบการณ์ด้านการเกษตรให้กับทุกคนในครอบครัว เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพอเพียง ผ่านการชมนิทรรศการในอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ต่างๆ ชมฐานการเรียนรู้เกษตร ลงมือปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์สู่วิถีของตนเอง

 

เส้นทาง สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิถีเกษตร พร้อมกระตุ้นการเข้าชม ศึกษาเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ จากความมุ่งมั่น สู่ความตั้งใจ สร้างสรรค์พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่จัดแสดงเพื่อการเรียนรู้เกษตรในรูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กลางแจ้ง สู่เส้นทาง สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM เพื่อสอดรับสังคมการเรียนรู้ กระตุ้นการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลายและยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร สู่การพัฒนาขยายผล และนำมาซึ่งการสร้างรายได้ แก่ภาคเกษตรและเครือข่ายตลอดจนการใช้ประโยชน์พื้นที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพื่อการเรียนรู้ และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตร

 

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ แห่งนี้ยังมีบริการจำหน่ายอาหารสุขภาพ ที่ร้านอาหารกินอยู่ดี เครื่องดื่มสุขภาพกาแฟอินทรีย์ รวมถึงจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ที่บริเวณ MADO Pavilion 

 

สุข สนุก เรียนรู้ ชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร

พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3มิติ จำนวน 7 เรื่อง ในโรงภาพยนตร์ 200 ที่นั่ง

พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรียนรู้พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมพืชนับพันชนิด

พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างชีวิต

พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ เรียนรู้สายน้ำที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตและสรรพสิ่ง  ชมภาพยนตร์ 4 มิติ 270 องศา

พิพิธภัณฑ์ดินดล เรียนรู้ดินเป็นฐานกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เปรียบเสมือนมารดาผู้หล่อเลี้ยงโลก ชมภาพยนตร์ 360 องศา

พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต เรียนรู้ความหมาย คุณค่าความสำคัญของเกษตรกับคลังอาหารของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศไทย

 

เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ สัมผัสของจริง ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกษตรพอเพียงเมือง ทุกพื้นที่สามารถสร้างคลังอาหารได้ บ้านพึ่งตนเอง บ้านดินบ้านฟาง 1 ไร่ พอเพียง และวิถีเกษตรไทย 4ภาค

o พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ ได้แก่ ผักคือชีวิต ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-529 2212-13 / 087-359 7171 / 094-649-2333 / 094-331-7444
โทรสาร : 02-529 2214
เว็บไซต์ : http://www.wisdomking.or.th
อีเมล : information@wisdomking.or.th

วันและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

(ปิดบริการเข้าชมวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

 

*กรณีเข้าเป็นหมู่คณะ สำหรับหน่วยงาน/โรงเรียน กรุณาติดต่อที่เบอร์. 087-359-7171

หรือ 094-649-233 หรือ 094-331-7444

 

การเดินทาง

  • รถยนต์ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน(รังสิต) พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่กิโลเมตร ที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร จ.ปทุมธานี
  • รถตู้โดยสาร สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร ฝั่งห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน ลงหน้าโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร เดินข้ามสะพานลอย พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่ฝั่งตรงข้าม
  • รถโดยสารประจำทาง

สาย 29, 39, 510, 522 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สาย 338 จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ขอความร่วมมือทำหนังสือแจ้งก่อนเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดบริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • พื้นที่สำหรับจอดรถ
  • ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ

105

แบ่งปัน

กิจกรรม

26 ต.ค. 2566

29 ต.ค. 2566

26 ตุลาคม 2566
กิจกรรม ท่องเที่ยว เรียนรู้ สำหรับครอบครัว  ปิดเทอม เติมประสบการณ์ ONE DAY TRIP “โยนกล้า ดำนา เล่นโคลน” วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 66 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี   พบกับกิจกรรม ระบายสีตุ๊กตา นั่งรถรางชมแปลงเกษตร ให้อาหารแม่ไก่ วาดรูประบายสี   สนใจสมัครกิจกรรมได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/40dvGpl สอบถามรายละเอียด โทร 0-2529-2212-13 / 087-359-7171 / 094-649-2333 www.wisdomking.or.th และ Line ID: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

11 ต.ค. 2566

15 ต.ค. 2566

21 กันยายน 2566
ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมแรงบันดาลใจ  13 - 15 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี     กิจกรรมพิเศษ วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. : ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 59 รูป เวลา 15.52 น. : ร่วมรับฟังบทเพลงแห่งความทรงจำ บทเพลงน้อมรำลึก เวลา 08.00-17.00 น. : ช้อปกระจาย จ่ายกระจุย กับกิจกรรม "ขาดทุน คือ กำไร" ลดราคาสินค้าคุณภาพ ของกิน ของใช้ ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายรายการ  จำหน่ายกันในราคา 9 บาท ทุกรายการสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม                  ชมนิทรรศการพิเศษ “แรงบันดาลใจ จากคนบนฟ้า” เรียนรู้วิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ 12 หลักสูตร   สอบถามรายละเอียด โทร. 094-649-2333 / 087-359-7171 / 02-529-2212 หรือ facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum

14 ก.ค. 2566

16 ก.ค. 2566

14 กรกฎาคม 2566
ท่องเที่ยวสุขสันต์ทั้งครอบครัว ONE DAY TRIP ตามหาเชฟตัวน้อย เข้าครัวทำเมนูอร่อย ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เสาร์ 15 กรกฎาคม 66 : หอม หวาน น้ำนมข้าวโพดแสนอร่อย ดื่มได้ทั้งครอบครัว อาทิตย์ 16 กรกฎาคม 66 : ชวนทำเมนูเด้งดึ๋ง พุดดิ้งผลไม้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.   สมัครก่อนได้ที่ https://forms.gle/697ci6CJWvwK1dUz7 สุดคุ้มกับราคาพิเศษ 150 / ท่าน ถ้ามา 3 ท่าน จ่ายเพียง 400 บาท เท่านั้น   สอบถามรายละเอียด โทร. 094-649-2333, 087-359-7171, 02-529-2212 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum

06 ก.ค. 2566

09 ก.ค. 2566

06 กรกฎาคม 2566
กิจกรรม One day trip สนุก ยกครอบครัว เสริมสร้างจินตนาการ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี วันเสาร์ที่ 8 ก.ค. 66 : ทำแยมผลไม้หลากสีจากบลูเบอร์รี่ และสตอเบอร์รี่ ถูกใจวัยใส วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. 66 : DIY สไตล์ยุค 90 ประดิษฐ์ของเล่นจากขวดพลาสติก และไม้ไอติม กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.   สมัครได้ที่ https://forms.gle/m3wLQDD4vDA35Kxy5 สุดคุ้มกับราคาพิเศษ 150/คน หรือมา 3 คน จ่ายเพียง 400 บาท เท่านั้น   สอบถามรายละเอียด โทร. 094-649-2333 / 087-359-7171 / 02-529-2212  หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum

30 มิ.ย. 2566

03 ก.ค. 2566

28 มิถุนายน 2566
ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม “สืบสานงานพ่อ Agri Museum”  1 – 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี   พบกับ 4 กิจกรรมเด่น กิจกรรมดัง ที่พลาดไม่ได้  กิจกรรมต้นไม้ของพ่อ เขียนการ์ด คำที่พ่อสอน เพื่อประกอบกันเป็นต้นไม้ของพ่อที่อุดมสมบูรณ์ กิจกรรมสนุกสุดกรี๊ด 7 มิติ สุดฮา  รับฟรี บัตรเข้าชมภาพยนตร์ 7 มิติ  เพียงแค่ ซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา หรือ แชะ แชร์ ลงโซเชียลมีเดียของท่าน  กิจกรรมสุดชิค VR journey รับฟรี กระเป๋าผ้า  เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Wisdomking Virtual Museum เพียงแค่ สแกน QR Code Virtual Museum และทำแบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมพิเศษจากนิทรรศการ จากกาแฟ 1 ต้น สู่ชีวิตที่ยั่งยืน รับฟรี แก้วน้ำ Limited edition เพียงแค่ ร่วมเรียนรู้ ร่วมสนุกกับการชิมกาแฟที่หลากหลายรสชาติ หลากหลายกลิ่น  และสแกน QR Code ทำแบบสอบถาม   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 094-649-2333 / 087-359-7171 / 02-529-2212 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง